Thursday, August 12, 2010

agama

Agama merupakan perkataan yang merujuk kepada kepercayaan terhadap kewujudan sesuatu yang suci dan berkuasa. Setiap bahasa di dunia mempunyai kata nama tersendiri yang member majna seerti dengan agama. Didalam bahasa melayu , perkataan agama berasal dari bahasa Sanskrit yang membawa maksud sistem kepercayaan dalam agama hindu/budhha. Kemudian, kata nama agama digunakan oleh bahasa melayu dan dijadikan suatu istilah dengan merujuk maksud agama sebagai “kepercayaan kepada tuhan”.


Klasifikasi agama


Agama-agama yang ada di dunia ini boleh diklasifikasikan kepada dua kumpulan iaitu agama-agama langit dan agama budaya.
Agama langit
Agam-agama langit adalah agama yang mendapat ajaran dan peraturan agama melalui wahyu yang diturunkan oleh allah kepada utusan-Nya.
Agama Yahudi - penurunan kitab suci taurat kepada nabi musa yang membentuk ajaran agama asal masyarakat Yahudi
Agama kristian - ajaran nabi isa (Yesus) yang mendapat wahyu Tuhan menghasilkan kitab injil Isa yang didakwa sebagai asal kemunculan agama Kristian
Agama Islam - bedasarkan wahyu kepada nabi Muhammad s.a.w yang dinamakan al-Quran

Antara ciri-ciri umum agama langit ialah:
• Menganggap alam bukan sebagai Tuhan
• Mengakui kewujudan kitab suci yang menjadi pedoman dan ikutan dalam memahami ajaran agamaAgama budaya

Agama yang meliputi agama-agama yang mendkwa Tuhan dan ala mini hanyta dapat di beza dalam fikiran. Pada hakikatnya, Tuhan dan alam maya adalah satu dan sama. Pada agama ini, alam ini sebenarnya merupakan juga Tuhan. Meskipun demikian terdapat perbezaan antara agama-agama ini

Agama kuno dan Agama Hindu Veda -agama yang percayaaTuhan boleh menjelma dalam segala benda yang wujud di dalam ala mini.mereka hampir sekata mempercayai bahawa haiwan di hutan adalah Tuhan tetapi Tuhan tidak binasa dengan matinya haiwan. Sebaliknya Tuhan terus wujud dalam jenis haiwan yang sama.

Apa yang paling penting di era ini yang berkaitan dengan keagamaan adalaah bagaimana pegangan agama dapat dijadikan sebagai faktor pembentukan masyarakat di Malaysia dan seterusnya menyatupadukan lagi semua masyarakat. Antara fungsi agama ini adalah:
1. Mengawal nilai moral masyarakat Agama yang aada di Malaysia menjadi salah satu elemen yang dapat mengawal nilai moral masyarakat masing-masing.misalnya, agama islam menekankan nilai akhlak dalam kehidupan semua peringkat manusia di kalangan orang islam. Penekanan ini membantu mengawal individu masyarakat ini yang baik tingkah laku. Selain Islam, agama-agama yang lain juga menekankan nilai-nilai moral yang baik agar dipatuhi oleh masyarakat masing-masing. Bentuk hukuman dan ganjaran yang dijanjikan oleh agama masing-masing mengukuhkan lagi pelaksanaan kewajipan-kewajipan sosial kepada masyarakat.

Antara bentuk nilai yang dapat diperkukuhkan oleh agama ialah:
• Melakukan hubungan baik berteraskan nilai akhlak di kalangan semua peringkat seperti peringkat keluarga; hubungan pemimpin dan masyarakat dan kepatuhan kepada undang-undang.
• Membentuk perasaan hormat dan patuh kepada struktur sosial seperti mematuhi pemimpin agama, masyarakat dan Negara
• Mencegah diri dari melakukan kesalahan moral di kalangan semua anggota masyarakat yang membabitkan individu , kelompok dan Negara.

2. Mencetus semangat dan motivasi hidup serta kerjaya
Sikap saling menaruh kepercayaan sesama kita untuk memenuhi kewajipan-kewajipan bersama di dalam semua aspek. Malah agama memberi kekuatan dalaman untuk meningkatkan Kepercayaan diri untuk berjaya dalam hidup dan kerjaya. Agama-agama yang ada di Malaysia berusaha menekankan semangat untuk meneruskan hidup ketika penganut masing-masing berdepan dengan masalah. Malah agama merangsang untuk penganut meningkatkan lagi keupayaan dalam kerjaya dan hidup, dan member keyakinan baru terhadap masalah hidup masyarakat masing-masing

No comments:

Post a Comment